6ก.พ. 2566
ใหม่

Update Vaccine product

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและสื่อสารองค์กร ได้รับเกียรติจาก AVO BIOTECH PTE.LTD. เข้ามาให้ข้อมูลการผลิตวัคซีนชนิดต่าง ๆ ของบ.......
4ก.พ. 2566
ใหม่

42nd VET CAMP

 
1ก.พ. 2566
ใหม่

กิจกรรม ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ❤💖 ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 
31ม.ค. 2566
ใหม่

ลงนามความข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ Pukyong National University

Aquaculture MOU with CUVETProf. Kim Do-Hyung ผู้แทนจาก Pukyong National University ประเทศเกาหลี ลงนามความข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์ม.......
30ม.ค. 2566
ใหม่

บริษัท ซียูเวท เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทสตาร์ทอัพ 15 ทีม ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CU VET Enterprise Co.,Ltd.
30ม.ค. 2566
ใหม่

CUVET82 ฟังทางนี้

CUVET82 ฟังทางนี้ เรามี MODULE ดี ๆ มาเสริฟ.......
30ม.ค. 2566
ใหม่

แสดงความยินดี กับศาสตราจารย์ ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

Congratulations กับ ศาสตราจารย์ ทั้ง 2 ท่าน
3ม.ค. 2566

ไมโครแคปซูลปรับปรุงเสถียรภาพทางความร้อนของน้ำมันโหระพาเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตที่ดีของไก่เนื้อ

รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค้นพบวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตที่ดีของไก่เ.......
26ธ.ค. 2565
ใหม่

คณบดี คณะผู้บริหาร และสมาคมนิสิตเก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี.......
23ธ.ค. 2565

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาฯ

 
22ธ.ค. 2565

คณาจารย์ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

3ธ.ค. 2565

รายงานประจำปี ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2021-กันยายน 2022 e-book : 
23ต.ค. 2565
ใหม่

TCAS 1 รอบ Portfolio

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ ทั้ง 3โครงการ - โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีคว.......
9ก.ย. 2565

เกณฑ์เข้าสัตวแพทย์ จุฬาฯ TCAS66

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี.......
23ก.ย. 2565

กำหนดการรอบ 1 Portfolio

กำหนดการรับรอบ 1 Portfolio คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13ม.ค. 2566
ใหม่

รายการตัวโปรด ตัวป่วน ตอน โรคตาในสุนัข

กับ รศ.สพ.ญ.ดร. นลิณี ตันติวนิช ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13ม.ค. 2566
ใหม่

รายการตัวโปรด ตัวป่วน ตอน โรคลิ้นหัวใจในสุนัข

กับ สพ.ญ. ปิยสิริ แกลโกศล หัวหน้าแผนกคลินิกหัวใจ คลินิกระบบขับถ่ายปัสสาวะและคลินิกเบาหวาน
13ม.ค. 2566
ใหม่

รายการตัวโปรด ตัวป่วน ตอน น้ำเชื้อสุนัขแช่แข็ง

กับ ผศ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบ.......
13ม.ค. 2566
ใหม่

รายการตัวโปรด ตัวป่วน ตอน ภาวะทองแดงในสุนัขเพศผู้

กับ ผศ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบ.......
13ธ.ค. 2565

สระบุรีพรีเมียมมิลค์

โดย รศ.น.สพ.ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล.......
3ธ.ค. 2565

สรุปการทำงานผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2021-กันยายน 2022 สามารถอ่าน e-book ได้ทาง https://online.pubhtml5.com/wgri/nups/ กดติดตามเราได้ทุ.......
3ธ.ค. 2565

ไขความลับความดันปอดสูง

ไขความลับความดันปอดสูง ภาวะแทรกซ้อนอันดับต้น ของโรคลิ้นหัวใจเสื่อมโรคหัวใจอันดับหนึ่งในสุนัข จากเรื่องราวน้องหมาที่รัก สู่แรงบันดาลใจงานวิจัย.......
3ธ.ค. 2565

ลมชักในสุนัข

โดย สพ.ญ.วรุณทิพย์ บุณยพุทธิกุล สัตวแพทย์ประจำคลินิกระบบประสาท โรงพยาบาลสัตว์ กรุงเทพฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3ธ.ค. 2565
ใหม่

น้องหน้าบวมเพราะปวดฟัน

โดย อ.สพ.ญ.ดร.ศิรินันท์ พิสมัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15พ.ย. 2565

วิธีวินิจฉัยโรคหัวใจแบบใหม่

งานวิจัยโดย สพ.ญ.ณัฐวรรณ ตั้งมหากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
14พ.ย. 2565
ใหม่

โรคเบาหวานในสุนัข

สพ.ญ.ฐิตา เตโชฬาร สัตวแพทย์ประจำคลินิกระบบขับถ่ายปัสสาวะ หัวใจ และเบาหวาน โรงพยา.......
21ต.ค. 2565
ใหม่

The 1st R. Thanawongnuwech NRCT

The 1st R. Thanawongnuwech NRCT Senior Scholar Public Sem.......